HOTELOVÉ ŘETEZCE V OBDOBÍ PANDEMIE: PROBLÉMY, VÝZVY A ŘEŠENÍ

HOTELOVÉ ŘETEZCE V OBDOBÍ PANDEMIE: PROBLÉMY, VÝZVY A ŘEŠENÍ
21 dubna | 7 min. | Provoz hotelu

Pandemie COVID-19 zásadně změnila směr mnoha věcí a pro všechny otevřela nové zásadní otázky. Většina podniků se ocitla v situaci, kdy řešila otázku přežití. Jedním z odvětví, které pandemie nejvíce zasáhla, je hotelnictví, a to z mnoha důvodů. Mezi ty hlavní patří: téměř úplné zastavení mezinárodního leteckého provozu, snížení počtů letů v rámci země, pozastavení turistických cest a hromadné uzavření. To vše vedlo ke zrušení většiny obchodních jednání a akcí.

Práce v hotelovém řetězci Vás naučí přemýšlet globálně a ve velkém měřítku. Příjmy velké většiny hotelových řetězců po celá léta vycházeli ze smluvních segmentů: turistické skupiny, sportovci, korporátní klienti a hromadné akce. Většina procesů obchodního oddělení byla těmto segmentům přizpůsobena. Tak to bylo I v našem hotelovém řetězci Mozart Hotel Group. Kvůli omezením způsobeným pandemií poptávka v těchto segmentech téměř zmizela. Tento hospodářský pokles způsobený novou infekcí, který trvá dodnes, je stále těžko pochopitelný. Již v březnu 2020 jsme věděli, že nastává těžké období, ale nikdo nevěděl, jak dlouho bude trvat. Co se stane s naším průmyslovým odvětvím? Jak se v nových podmínkách změní potřeby našich hostů?

V letní sezóně se ukázalo, že obvyklý postup není možný – předchozí období včetně roku 2019 nemohou být příkladem pro plánování na rok 2020/2021. Vládla naprostá nejistota a nikdo nemohl nic předpovídat či plánovat. Hotelové řetězce s velmi dobrou metodikou plánování, dobrými statistikami a úspěšnou segmentací po celém světě čelili velkému poklesu poptávky.

Níže je znázorněna globální dynamika RevPAR v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019 podle HVS Global Hospitality Service. (odkaz na zdroj https://www.hospitalitynet.org/opinion/4098555.html)

HOTELOVÉ ŘETEZCE V OBDOBÍ PANDEMIE: PROBLÉMY, VÝZVY A ŘEŠENÍ

Výzvou pro náš tým a pro společnost Mozart Hotel Group nebylo jen minimalizovat ztráty, ale také maximalizovat příležitosti.

Přestože nebylo možné ubytovat skupiny ve stejném počtu, dostalo se do popředí zaměření se na FIT. Tento segment dříve nebyl hlavní prioritou a bylo potřeba změnit marketingovou strategii a obecně jiný přístup k prodeji. Předpokládali jsme, že i přes nepříznivou situaci v období pandemie, bude domácí cestovní ruch stále fungovat. Bylo však jasné, že domácí individuální hosté budou méně solventní a mají jiné požadavky na služby. Na prvním místě je především kvalita. Je tu tedy celá řada požadavků, které je potřeba vzít v úvahu:

  • Increased attention to the property ratings on the response resources, including the issue of epidemic security of the property.
  • Cenová citlivost
  • Balíčky / Propagační akce / Speciální nabídky, které mohou přilákat hosty i přes nepříznivou situaci v období pandemie

Pokud se jedná o hodnocení hostů, tento ukazatel byl pro náš hotelový řetězec vždy důležitý. Pokud hotelový tým už po dobu několika let vyhodnocuje spokojenost hostů, může se to právě teď stát rozhodujícím trumfem v boji na trhu.

Pro nastavení optimální cenové nabídky jsme začali ještě hlouběji analyzovat tržní nabídky a denní dynamiku rezervací v našich hotelech. V roce 2020 byla poptávka velmi nízká, přesto však byla jedinou příležitostí k optimalizaci výnosů. Proto jsme v tomto období věnovali rezervacím obzvlášť velkou pozornost. Velmi rychlá a včasná reakce na změny nám pomohla dosáhnout přijatelných hodnot RevPAR.

Z nás všech se stali experti na protikoronavirová omezení, kteří pomohli zavést nové speciální nabídky zaměřené na poptávku, které by dříve nemohly existovat – například balíčky pro pohodlnou samoizolaci strávenou v hotelu.

Hotelové řetězce si nyní uvědomují výhody, které vyplývají ze společné soudržnosti při cestě za společným cílem. V tomto krizovém období se všichni hoteliéři snaží o totéž – podporovat a zachránit celý hotelový průmysl, udržovat zdravou konkurenci, aby trh žil a mohl se dále rozvíjet.

Benchmarking jako nástroj existuje už mnoho let. Softwarové nástroje, které Vám pomohou porovnat vaše výsledky a výsledky konkurence a na základě těchto dat učinit důležitá rozhodnutí, která jsou prospěšná jak pro jednotlivce, tak pro celý trh. Asi nejpozoruhodnějším hráčem v této oblasti je americký STR založený v roce 1985. Jsem ráda, že ukrajinská společnost nyní vyvinula a aktivně implementuje srovnatelný nástroj – Hotel Matrix. To znamená, že nás moderní a zdravý přístup ke konkurenci a rozvoji trhu obohacují a posouvají vpřed.

Věřím, že období krize by nemělo přijít vniveč, a proto se tým Mozart Hotel Group snaží využít toto období ve svůj prospěch. Nyní je vhodný čas na nastavení a vylepšení všech procesů. Je to čas na modernizaci postupů a kompetencí v týmu celého hotelu a zejména pak v týmu obchodního oddělení.

Při snížení rutinního chodu hotelu je dostatek času věnovat pozornost slabinám, pracovat na nich, přehodnotit a učinit nová rozhodnutí či pracovat na zcela nových projektech.

Zakončím to citací Winstona Churchilla: „Nikdy nepromarněte dobrou krizi“

Larisa Tsviliuk
About the Author:
Regional Director of Sales
Facebook Instagram LinkedIn